تکنولوژی تولید
معماری
تفکر طراحی
تجربه کاربری
طراحی اشیاء روزمره


آخرین اخبار همه اخبار

دلیل ترجمه کتاب «فرایندهای طراحی» از نگاه دکتر اژدری

از آقای دکتر علیرضا اژدری پرسیدیم چرا کتاب «فرایندهای طراحی؛ آنچه معماران و طراحان صنعتی در حوزه‌ی مدیریت فرایند طراحی به یکدیگر می‌آموزند» را برای ترجمه انتخاب کردید؟ و مطالعه این کتاب به چه دلی...

فهرست کامل کتاب «من، طراح کفش»

فهرست کامل کتاب «من، طراح کفش»بخش 1: آناتومی پا و معرفی اجزای مختلف پابخش 2: آناتومی کفش و معرفی اجزای مختلف کفشبخش 3: انواع کفش و بررسی کلی مدل‌های رایج کفشبخش 4: تناسبات ـ تناسبات رویه و تناسبات کفی...