مهندسی تکنولوژی خودرو 7؛ طراحی موتورهای پیستونی

200,000ریال قیمت بدون مالیات: 200,000ریال

فصل 1- موتورهای احتراقیفصل 2- موتورهای اشتعال ـ جرقه‌ایفصل 3- موتورهای اشتعال ـ تراکمی (موتورهای دیزل)فصل 4- طراحی ساختار کلی موتورفصل 5- طراحی ابعادی و حجم موتورفصل 6- طراحی سینماتیکی مکانیزمهای حرکتی موتورفصل 7- طراحی قدرت و کارایی موتورفصل 8- طراح...

مهندسی تکنولوژی خودرو 8؛ سوخت‌رسانی گازی در خودرو

100,000ریال قیمت بدون مالیات: 100,000ریال

فصل 1- سوخت‌های گازیفصل 2- اهمیت سوخت گازفصل 3- موتورهای گازسوزفصل 4- اجزای سیستم‌های گازسوزفصل 5- سیر تکاملی موتورهای گازسوزفصل 6- مخزن گاز خودروفصل 7- سوخت‌گیری در خودروهای گازسوز فصل 8- نصب سیستم‌های گازسوز...

مهندسی تکنولوژی خودرو 9؛ کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در خودرو

160,000ریال قیمت بدون مالیات: 160,000ریال

فصل 1- معرفی نرم‌افزارهافصل 2- کاربرد نرم‌افزارها در طراحی خودروفصل 3- نرم‌افزار AutoCADفصل 4- نرم‌افزار Mechanicalفصل 5- نرم‌افزار SolidWorksفصل 6- نرم‌افزار Catiaفصل 7- نرم‌افزار Ansysفصل 8- نرم‌افزار Gambitفصل 9- نرم‌افزار Fluentفصل 10- نرم‌افزار ...

نمايش 17 تا 19 از 19 (2 صفحه)