دست‌ها و چشم‌ها؛ سیمای طراحان بزرگ جهان

دست‌ها و چشم‌ها؛ سیمای طراحان بزرگ جهان

250,000ریال
موجودی: در انبار

... این کتاب می‌کوشد تا قدردانی ناچیزی باشد از طراحان، صاحبان چشمانی که بی‌تفاوت از پیرامون خود نگذشتند و دستان ظریفی که با خط کشیدن خود تاریخ بشریت را به سمت ارزش‌ها تغییر دادند. آنهایی که از هفت میلیارد کمتر از صد نفر بودند.امید است که همه ما اعم از استاد، محقق، دانشجو و دانش‌آموز با ورق زدن این صفحات، نوع نگاهمان و روش هدایت دستان‌مان، هماهنگ با آنها شود....

- +