درک رنگ و نور (مفاهیم رنگ)

درک رنگ و نور (مفاهیم رنگ)

170,000ریال
موجودی: در انبار

تمام آنچه در اطراف ماست، نخست از منظر شکل و سپس از لحاظ رنگ برایمان قابل تشخیص و تفهیم می‌باشد و در این میان، رنگ عامل مهمی در ارتباط با مفاهیم، صفات و هویت جهان هستی است.تصور دنیا بدون رنگ، جهانی بی‌معناست؛ زیرا رنگ، صرفنظر از زیبایی‌شناسی، در درک معانی و مفاهیم آنچه در اطراف ما می‌گذرد، عاملی مهم به حساب می‌آید.رنگ‌ها، خصوصیت شکل‌ها را برای ما روشن می‌نمایند و اطلاعات مهم و مفیدی از چگونگی و چیس...

- +