مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس

مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس

200,000ریال
موجودی: در انبار

کتاب پیش رو، حاصل تجربه تدریس بیست و اندی سال تدریس من در دانشگاه‌های ایران است و محتوای آنرا می‌توان به کارگیری ساده‌ترین روشها برای رسیدن فرمهای مطلوب در اندام دانست. بخش اعظم کتاب، تصاویر طراحی شده را در بر میگیرد. این طراحی‌ها شامل بخشهای مختلفی از قبیل اندام و جزییات بدن می‌باشد.برگرفته از مقدمه مولف...

- +