مطالعات طراحی (مجموعه مقالات طراحی‌صنعتی 1390-1370)

مطالعات طراحی (مجموعه مقالات طراحی‌صنعتی 1390-1370)

450,000ریال
موجودی: در انبار

انگیزه اصلی تدوین و گردآوری این کتاب، به نیاز شدید جامعه طراحی صنعتی به منابع مکتوب برمیگردد. قطعا یکی از راه‌های تثبیت یک رشته در دانشگاه و یک حرفه در بازار کار، پایه‌های علمی و مستندات آن می‌باشد.کتاب مطالعات طراحی، تلاش می‌کند سهمی هر چند اندک در این میان داشته باشد.مطالب این کتاب بر مبنای رده‌بندی موضوعی در هفت فصل طبقه‌بندی شده که در مجموع 60 مقاله را شامل می‌شود.فصل 1- مبانی طراحیفصل 2- تاری...

- +