استراتژی طراحی مطلوب رنگ در زیبایی‌شناسی کاربردی

استراتژی طراحی مطلوب رنگ در زیبایی‌شناسی کاربردی

400,000ریال
موجودی: در انبار

چنانچه در مطالعات و تحقیقات دیده شده، رنگ به شکلهای مختلف بر مصرف کنندگان و استفاده‌کنندگان محصولات (هر آنچه هست) تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل باید با دقت بسیار زیاد آن را به کار بست و از آن استفاده نمود.رنگ بخش مهمی از معناشناسی محصولات را در بر می‌گیرد. به همین دلیل در هر زمانی، طراحی قصد داشته باشد که در مورد رنگ محصولات تصمیم بگیرد باید از یک سو با مراجعه به هنجارها و ناهنجاری‌های فرهنگی، گروه...

- +