نقدی بر محصولات طراحی صنعتی

نقدی بر محصولات طراحی صنعتی

650,000ریال
موجودی: در انبار

انگیزه اصلی این کتاب در اصل دستیابی به شکل عمیق‌تری از تفکر طراحی است.دو مورد اساسی به صورت شاخص‌های اصلی مدنظر بوده است:1- آیا محصول را می‌توان حداقل از دیدگاه خاصی به‌عنوان یک طرح خوب به شمار آورد؟2- آیا محصول پتانسیل قرارگیری در یک یا چند مورد از ارکان طراحی را دارد؟...

- +