معنای فرم

معنای فرم

500,000ریال
موجودی: در انبار

اهمیت پرداختن به فرم، ریشه در شناخت چهره جهان دارد. هرگاه شکل‌ها قابل دسته‌بندی، نام‌گذاری و بازآفرینی شوند، طراحان با آگاهی و تسلط بیشتری به ایجاد تغییرات دست می‌زنند و هرگاه آگاهانه طراحی کرده کمتر به خطا رفته و زودتر به نتیجه رسیده است.این کتاب سعی می‌کند نظریه‌ای باشد بر همین دسته‌بندی و نام‌گذاری تا مخاطبانش، از طراحان صنعتی تا معماران و از گرافیست‌ها تا مجسمه‌سازان را مجهز به ابزاری کند برای...

- +