مهندسی تکنولوژی خودرو 6؛ تئوری حرکت خودرو

مهندسی تکنولوژی خودرو 6؛ تئوری حرکت خودرو

120,000ریال
موجودی: در انبار

فصل 1- مشخصات خودروفصل 2- دینامیک چرخفصل 3- دینامیک خودروفصل 4- سینماتیک خودروفصل 5- تحلیل قدرت خودروفصل 6- تحلیل ارتعاشی خودروفصل 7- تحلیل فرمان‌پذیری خودروفصل 8- تحلیل پایداری خودرو فصل 9- تحلیل سواری خودرو...

- +