مهندسی کانسی؛ نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی‌صنعتی

مهندسی کانسی؛ نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی‌صنعتی

80,000ریال
موجودی: در انبار

فهرستفصل 1- مفاهیم و تعاریف پایهفصل 2- طراحی احساس‌گرافصل 3- کانسیفصل 4- درآمدی بر مهندسی کانسیفصل 5- استفاده از مهندسی کانسی در طراحی و توسعه محصولاتفصل 6- نمونه فرایند مهندسی کانسیفصل 7- ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری و روشهای آماری در مهندسی کانسی فصل 8- معرفی سه طرح تحقیقاتی انجام شده با استفاده از شیوه مهندسی کانسی...

- +