درس‌های کاندینسکی در باهاوس

درس‌های کاندینسکی در باهاوس

45,000ریال
موجودی: در انبار

این کتاب شیوه آموزش هنر و نگره‌های گوناگون آنرا به صورت بحث و گفتگو میان استاد و دانشجو، که یکی از شیوه‌های کهن و به‌ویژه اسلامی است را به مربیان و مدسان هنر می‌آموزد و اندیشۀ هنرجو را وسعت و فراخی بخشیده، او را به پژوهشی بسیار هوشمندانه وامیدارد و از خلال این پژوهش‌ها و مقایسه‌های گوناگون میان هنر و طبیعت، هنر و فناوری، هنر و ستاره‌شناسی و هنرهای مختلف با یکدیگر به وحدت هنرها می‌اندیشد....

- +