دست متفکر؛ حکمت وجود متجسد در معماری

دست متفکر؛ حکمت وجود متجسد در معماری

190,000ریال
موجودی: در انبار

اهمیت و نقش «دست» در فرایند طراحی و خلق آثار هنری در معماری و هنرهای تجسمی در دنیای کامپیوتری‌شدۀ امروز، محل پرسش و بحث است. در این میان یوهانی پلاسما، معمار و نظریه‌پرداز معاصر، از منظر فلسفۀ پدیده‌شناسی معماری به این مساله پرداخته که موضوع کتاب پیش روی شماست.در «دست متفکر»، یوهانی پلاسما، از پتانسیل اعجازآمیز دست انسان پرده برمی‌دارد. او نشان می‌دهد که چگونه مداد در دست هنرمند یا معمار به پل...

- +