مهندسی طلاسازی، تئوری و عملی (2 جلدی)

مهندسی طلاسازی، تئوری و عملی (2 جلدی)

370,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست جلد اول:فصل 1ـ مواد فلزیفصل 2ـ مواد غیرفلزیفصل 3ـ مواد شیمیاییفصل 4ـ کارها و عملیات آماده‌سازیفصل 5ـ فنون پایه‌ای صنایع دستیفصل 6ـ کارهای نقره‌کاریفهرست جلد دوم:فصل 7ـ تغییرشکل با ماشین‌های ابزارفصل 8ـ تکنیک اتصالاتفصل 9ـ تکنیک‌های تکمیلیفصل 10ـ تکنیک‌های ویژهفصل 11ـ تکنیک‌های آبکاری گالوانیکفصل 12ـ اجزای کاریفصل 13ـ کارهای تعمیراتیفصل 14ـ سوارکردن جواهرات...

- +