تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان

تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان

180,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست: بخش اول: مبانی طراحی لباس و تدابیر بصری حاصل از آن- کاربردهای طراحی پوشاک- نقش ساختار در طراحی لباس- نقش تزیینات در طراحی لباسبخش دوم: خطاها و تدابیر بصری در طراحی لباس- خطاهای بصری و کلربردهای آن در طراحی- کاربرد توهمات بصری در طراحی لباس- اصول طراحی لباس- طبقه‌بندی فرم اندام...

- +