هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی

هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی

750,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست:بخش اول: گونه‌های مختلف پوشش تن و سر در پیش از تاریخبخش دوم: پوشاک ساکنان فلات ایران و اقوام غالب (سومریان، اکدیان، بابلیان، آشوریان)بخش سوم: پوشاک اقوام آریایی (ماد و پارس)بخش چهارم: پوشاک و زیورآلات سلوکی‌هابخش پنجم: پوشاک قوم پارت (اشکانی)بخش ششم: پوشاک ساسانیانبخش هفتم: پوشاک اعراب در آغاز دوره اسلامی بخش هشتم: پوشاک ایرانیان در قرون اولیه اسلامی تا دوره سامانیان بخش نهم: پوشاک...

- +