الیاف نساجی

الیاف نساجی

170,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست: فصل اول:مفاهیم اولیهفصل دوم:الیاف گیاهیفصل سوم: الیاف حیوانی و الیاف معدنی فصل چهارم: الیاف بازیافتیفصل پنجم: الیاف مصنوعیفصل ششم: نخ و پارچه...

- +