اسباب بازی و هویت کودک ایرانی

اسباب بازی و هویت کودک ایرانی

200,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست:فصل اول: کودک، بازی و اسباب بازیفصل دوم: کودک، هویت و فرهنگفصل سوم: فرهنگ، پژوهش، طراحیبخشی از مقدمه کتاب:... متاسفانه امروزه اکثر اسباب‌بازی‌های کودکان ایرانی را، اسباب‌بازی‌های وارداتی متعلق به فرهنگ‌های گوناگون تشکیل می‌دهد و از اینرو، محتوای پیامهای انتقالی و آموزشی آنها، متناسب با فرهنگ ایرانی نیست. نمیتوان در مقابل واردات این اسباب‌بازیها و یا بازی کردن کودکان با آنها، ایستادگی کرد. ام...

- +