آشنایی با لباسها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران

آشنایی با لباسها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران

180,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست:فصل اول: کلیات فصل دوم: درباره لباس و پوشاک سنتی کردهای ایرانفصل سوم: پوشاک‌های لرهای ایران فصل چهارم: درباره لباس و پوشاک مردم شرق خراسانفصل پنجم: درباره لباس و پوشاک زنان و مردان بلوچفصل ششم: درباره پوشاک بختیاری‌هافصل هفتم: درباره لباس و پوشاک قشقایی‌ها فصل هشتم: درباره لباس و پوشاک زنان و مردان ساحل جنوبی دریای مازندران  فصل نهم: درباره لباس و پوشاک ترکمن‌هافصل دهم: درباره ...

- +