101 چیزی که در مدرسه مُد آموختم

101 چیزی که در مدرسه مُد آموختم

150,000ریال
موجودی: در انبار

... تعبیر بسیاری از دانشجویان (و گاهی مربیان) این است که واقعیت، دشمن خلاقیت است. به اعتقاد آنها توجه به مشتری واقعی با نیازهای واقعی با خلاقیت تعارض دارد. آنها تجربۀ واقعی را به معنی جان‌کندن و تن‌دادن به امری پیش‌پا‌افتاده و معمولی می‌دانند که همیشه با ترس همراه است. در نتیجه بیشترِ برنامه‌های آموزشی بر این تئوری و کاربردهای عملی آن تأکید دارد که امری اجتناب‌ناپذیر درنظر گرفته می‌شود. اغلب...

- +