باوهاوس/وایمار؛ مدرسه طراحی

باوهاوس/وایمار؛ مدرسه طراحی

150,000ریال
موجودی: در انبار

باوهاوس در طول عمر کوتاه خود، در آموزش هنر، انقلابی به وجود آورد. چنانچه تاثیر آن هنوز هم در جای جای زندگی احساس میشود.دانشجویان در کلاسهای مبانی آموزش هنر، در دانشکده‌ها و پردیس‌های هنر مدیون دانش و تجربیات درسهای مواد و تئوری رنگ، در کلاسهای باوهاوس می‌باشند. تمام این آموزشها ریشه در سه اصل که در منشور آن آمده است، دارد:اول: رهایی بخشیدن تمامی رشته های هنر از انزوادوم: تربیت صنعتگران، نقاشان و م...

- +