جستجو

راهنمای جامع

750,000ریال قیمت بدون مالیات: 750,000ریال

فهرست:فصل 1ـ آشنایی با الماسفصل 2ـ شناسایی و استخراج الماسفصل 3ـ کاربردهای الماسفصل 4ـ مشاغل صنعت الماس و جواهرسازیفصل 5ـ ارزیابی الماسفصل 6ـ آشنایی با الماس‌های مصنوعی / شبه الماس‌ها / بهینه‌سازیفصل 7ـ خرید و نگهداری الماس...

راهنمای مصور

250,000ریال قیمت بدون مالیات: 250,000ریال

فهرست:ـ سنگ‌های قیمتیـ سنگ‌های قیمتی کجا یافت می‌شوند؟ـ ویژگی فیزیکی سنگ‌های قیمتیـ شکل ظاهری بلورهاـ خواص نوریـ درونگیرهای طبیعیـ تراش صفحه‌دارـ صیقل، کنده‌کاری، قلم‌زنیـ سنگ‌های جواهر در طول تاریخـ تاریخ و افسانه‌هاـ سنگ‌های جواهر مصنوعیـ شبیه‌سازی...

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)