مدیریت چشم مخاطب (چگونه نشانه‌های تصویری را سازمان‌دهی کنیم)

مدیریت چشم مخاطب (چگونه نشانه‌های تصویری را سازمان‌دهی کنیم)

350,000ریال
موجودی: 2-3 روز

هر چند رمزگشایی و دریافت پیام‌هایی که توسط تصاویر انتقال داده می‌شود، ساده می‌نماید، اما کار رمزگذاری در تصویر که توسط هنرمندان صورت می‌گیرد، بسیار پیچیده و دشوار است. این دشواری به عوامل بسیاری باز می‌گردد، اما بی‌شک یکی از این عوامل مهم، عدم شناخت هنرمندان از توانایی‌های فیزیولوژیکی چشم انسان و حوزه ادراک تصویر و دریافت آن است. کتاب حاضر سعی بر آن دارد تا گوشه‌ای از این توانایی‌های انسان...

- +