طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

650,000ریال
موجودی: در انبار

همه‌ي ما در هر لحظه از زندگي و در هر جايي‌که باشـيم در حـال تجربـه کـردن و سـاختن تجربه براي ديگران هستيم. در اينجا منظورمان از تجربـه داشـتن، سـابقه‌ي کـار و دانـش فوق‌العاده نيست. تجربه، همان حس و برداشتي است که در انجام حتي ساده‌ترين اتفاق‌هـا، تصميم‌ها و امور روزانه به‌دست مي‌آوريم. در واقع همـه‌ي مـا کـاربران، مـصرف‌کننـدگان و مشترياني هستيم که تجربه برايمان ساخته مي‌شود. اما چه کساني ايـن تج...

- +