آوانگاردیسم  | یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامه نظریه هنر بلک‌ول

آوانگاردیسم | یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامه نظریه هنر بلک‌ول

450,000ریال
موجودی: در انبار

آوانگاردیسم  | یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامه نظریه هنر بلک‌ولنویسندگان: پل وود، فرد ارتن، پل هامبل، دیوید هاپکینز، چارلز هریسونترجمه: احمد رحمانیاناگر بخواهیم درباره هنر چیزی بگوییم که از صدق آن کاملا اطمینان داشته باشیم، می‌توانیم به این بسنده کنیم که هنر یک امر قصدی است. منظور ما این است که هنر کاری است که ما (در مقام عامل) انجام می‌دهیم و آثار هنری چیزهایی هستند که انسان‌ها می‌سازند. صدق این...

- +