طراحی مبتنی بر فهم محصول | زیبایی شناسی دیزاین با رویکرد نشانه شناسی

طراحی مبتنی بر فهم محصول | زیبایی شناسی دیزاین با رویکرد نشانه شناسی

550,000ریال
موجودی: در انبار

طراحی مبتنی بر فهم محصول - چاپ دوم طراحی کردن یک محصول به معنای خلق یک نشانه است؛ نشانه برای چیزی، برای امکان تغییر واقعیت فیزیکی به وسیله استفاده از محصول راحت تر، ایمن تر و اقتصادی تر برای سهولت انجام کار.غالبا با استفاده کردن از آن محصول، سطح اهمیت و ارزش کاربر از منظر خودش و دیگران افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع معنا بخشیدن به محصول در زمره وظایف طراح صنعتی جای می گیرد. در طول تاریخ مفهوم...

- +