پر ازدحام | طراحی محصولات معنادار در دنیایی لبریز از انگاره ها

پر ازدحام | طراحی محصولات معنادار در دنیایی لبریز از انگاره ها

1,400,000ریال
موجودی: در انبار

روبرتو ورگانتي در کتاب جديدش «انسانگرا»ست و «فرد» را در مرکز توجه قرار ميدهد. «فرد» نه موضوع رويکرد تفکر طراحي، بلکه نقطه آغاز فرايند نوآوري است و با عشق ورزيدن به مردم و جامعه، از درون به بيرون، انگاره پردازي ميکند. روبرتو در سفري دايره وار که از فرد آغاز و به فرد ختم ميشود، نشان ميدهد چرا در جامعه مدرن ما بيش از هر زمان به نوآوري از طريق معنا، نياز داريم؛ و اينکه چرا اين مفهوم امروزه در کسب و کا...

- +