چگونه بسازیم روشهای تولید برای طراحی محصول

چگونه بسازیم روشهای تولید برای طراحی محصول

2,500,000ریال
موجودی: در انبار

كنجكاوی در درك ناشناخته ها مرزی ندارد. كافی است به دور و برمان نگاهی كنجكاوانه بياندازيم تا عمق ناشناخته ها را جستجو كنيم. صدها هزار سال انسان برای پيدا كردن راه حل مشكلاتش در جستجو  و در خلق ابزاری مناسب برای رفع نيازش در تكاپو بوده است. قصد اصلی در ترجمه اين كتاب ارزشمند و مرجع در اين راستا بوده و مطالعه آن گشايشی برای علاقمندان در سطوح مختلف آكادميك، نوآوران، و توليدكنندگان را در بر خ...

- +