اسکچینگ 2 اصول پایه طراحی، اسکچ و راندو در طراحی صنعتی

اسکچینگ 2 اصول پایه طراحی، اسکچ و راندو در طراحی صنعتی

2,000,000ریال
موجودی: در انبار

اسکچینگ، آن چیزی است که شما همواره خواهان دانستن آن بودید ولی تاکنون در یک روش ساده و مفید ارائه نشده بود.«...اسکچ‌های دستی و بی‌وقفه بهترین راه برای پیاده ‌کردن تخیلات و مستقیم‌ترین راه برای بیان افکار طراح است و مهارت‌های هنرمندانه را نشان می‌دهد....»رای گیلسینگ (GilsingRoy)، طراح...

- +